Funktionalistisk arkitektur

Det hörs på namnet att den här arkitekturen gärna skapar hus som fyller en funktion. På latin (Fungor) så betyder funktionalism ”utföra” eller ”fullborda”. Denna arkitektur var aktuell under 20- och 30-talet i Europa. Sveriges slöjdförening arrangerade en utställning vid namn ”Stockholmsutställning 1930”, år 1930, där funktionalismen fick sitt stora genombrott.

Funktionalismens karaktärsdrag

Den funktionalistiska arkitekturen kännetecknas av sitt geometriska yttre. Ofta kan man se dessa hus likna formen av en cylinder, fyrkant eller rektangel. Taken är platta, fasaden stilren och fönsterna saknar stuckatur.

Efter första världskriget ville man frammana förhoppningar för framtiden och valde därför att låta välstrukturerade idéer och koncept genomsyra alltifrån arkitektur till samhällssystem. Tyvärr visste man inte att andra världskriget inte var långt borta.

Innan funktionalismen

Som tidigare nämnt så var det första världskrigets slut som genererade de funktionalistiska idéerna. Men kriget genererade också ett avslut på den jugendstil som tidigare präglade den Europeiska arkitekturen. Jugendstilen kom till under 1800-talets senare hälft, och tog slut där funktionalismen tog vid. Jugend var en mer lekfull och utsmyckad stil, som även syntes i de konstnärliga sammanhangen – där målningarna gärna föreställde fagra kvinnor i färgglada och snirkliga omgivningar. Jugend stod för ungomdlighet och vitalitet, vilket man kan förstå då Jugend betyder ”ungdom” på tyska.

Man kan se Jugendarkitekturen än idag, speciellt om du besöker Stockholms innerstad, där en stor del av arkitekturen i bland annat Vasastan, Birkastan och Kungsholmen är Jugend. Eftersom funktionalismen tog över väldigt abrupt, så kan man i samma kvarter se ett funktionalistiskt hus inklämt mellan två Jugendbyggnader. Man kan alltså investera i fastigheter som är gjorda med så lite som fem års mellanrum, men som ändå ser ut som varandras motpoler.

Funktionalistiska områden

Ordet funktionalism finns inom både sociologin, samhällsvetenskapen, konsten och arkitekturen. I Sverige så är allt ifrån flervåningshus, statliga byggnader och villor byggda i ”Funkis”- stil.

Många under 30 – talet tänkte att de tidigare extravaganta byggnaderna inte gick hand i hand med de nya sparsamma och minimalistiska idealen och strävandena. Man kunde även tycka att exempelvis Jugendbyggnadernas vackra yttre kändes falskt och oärligt, i en värld som behövde ordning och reda – och inte stök och kul.

Idag finns det många villaområden i Sverige som är helt byggda i den funktionalistiska andan. I Södra Ängby i Stockholm står det ca. 500 villor skapta i funkisstilen. Därför så räknas detta området som ett kulturarv och eventuellt som ett av de största områdena i världen där bara funktionalistiska villor finns. Den funktionalistiska arkitekturen kan dock hittas runt om i hela Europa, och även utanför.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

spike