Sveriges arkitektoniska förvandling under 1900-talet

Nyrenässans Renässansen hade länge varit populär i Sverige och under princip hela 1800-talet var det denna stil som var starkt etablerad i Sverige. När industrialismen gjorde sitt genombrott började man återupptäcka de gamla stilarna så som renässans, rokoko och gotik och utvecklade nya stilar ...Läs mer

Funktionalistisk arkitektur

Det hörs på namnet att den här arkitekturen gärna skapar hus som fyller en funktion. På latin (Fungor) så betyder funktionalism ”utföra” eller ”fullborda”. Denna arkitektur var aktuell under 20- och 30-talet i Europa. Sveriges slöjdförening arrangerade en utställning vid namn ”Stockholmsutställning 1930”, år ...Läs mer

Tidskriften Arkitektur

Julia Svensson blir ny chefredaktör på tidskriften arkitektur. Hon tillträder posten den första april efter att det senaste halvåret varit tillfällig chefredaktör. Hon har tidigare arbetat på Sydsvenska dagbladets kulturredaktion och även varit redaktör för Idé och Kritik i Dagens Nyheter. Tidskriften Arkitektur grundades ...Läs mer

Ljussätta arkitektur

Människor har alltid dragit till ljus och kanske är det att man får en omedveten känsla av hopp eller att det beror på något annat. I Norden så är människor mer angelägna att fånga solljuset speciellt under vinterhalvåret då större delen av året tillbringas ...Läs mer

Vad är bra arkitektur?

Arkitektur är något som många har en åsikt om. Särskilt när det gäller byggnader som hör till det offentliga och finansierats via skattemedel. Vad ska man ha för måttstock i bedömningen av vad som är bra arkitektur? Ska man se till vad de som ...Läs mer

Smarta hus – miljö och teknik

Med dagens allt mer jäktade och trångbodda befolkning och stigande huspriser så är det kanske inte så konstigt att det finns en ny uppstigande trend på bostadsmarknaden – Tiny House-rörelsen. Tiny House går ut på att man bor litet, ibland så lite som under ...Läs mer

Feng shui och god arkitektur

Feng shui är så mycket mer än inredning och hur man ställer möblerna. Feng shui handlar om balans mellan energier, och hur man med hjälp av design och arkitektur kan påverka flödet av energier och skapa så goda förutsättningar som möjligt. Inom arkitekturen kan ...Läs mer

Lutande tornet i Pisa

Förmodligen vet de flesta om det lutande tornet i Pisa. Det som många dock inte vet är att det tog 187 år att bygga, och började byggas redan året 1173. Tornet hittas i nordvästra Italien och är du sugen på att boka en resa ...Läs mer

Kända byggnader och deras skapare

Har du en favoritbyggnad i världen? Det finns några byggnader som utmärker sig lite mer än andra. I vår vackra huvudstad finns det många olika intressanta monument och runtom i världen finns det ännu fler. Några kända byggnader i Stockholm är bland annat det ...Läs mer

Så har arkitektens roll förändrats

Arkitekterna har länge varit några av de viktigaste medlemmarna i ett samhälle, då de för bara hundra år sedan fortfarande kunde skapa lösningar på många av sin samtids problem. De var helt enkelt med och formade hur samhället såg ut. Så är inte längre ...Läs mer