Arkitekturutbildning

Att bli arkitekt är inte gjort i en handvändning. Det är en lång utbildning (5 års heltidsstudier) för ett yrke som sedan kräver en hög grad av specifikt kunnande. Utbildningen finns på flera ställen i Sverige och du kollar enklast på universitetens hemsidor eller via Antagning.se där man kan söka kurser och program till alla Sveriges universitet.

Där kan du också se vad som faktiskt krävs för att komma in på utbildningen. Det krävs ofta mer än allmän behörighet, alltså att du måste ha extra kurser från gymnasiet för att vara behörig att börja på utbildningen över huvud taget. Om du inte har behörighet från gymnasiet finns det möjlighet att gå kurser både på Komvux och till exempel genom naturtekniskt basår, där många av kurserna du behöver finns att gå.

Om du går utbildningen via till exempel Kungliga tekniska högskolan i Stockholm följer utbildningen EU:s arkitektdirektiv. Genom detta kan du också arbeta som arkitekt i de andra EU-länderna. I utbildningen ingår även att lära sig om lagar och regler för byggande och dessa kan skilja sig mellan olika länder, vilket det krävs hög medvetenhet om.

Variety of engineering construction drawings building concept

För att komma in på utbildningen ställs som sagt var vissa krav på gymnasiekompetens som sträcker sig utöver allmän behörighet. Du måste ofta ha läst till exempel mer matematik än vad som ingår i en samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning. När du sedan söker till arkitektutbildningen kan det hända att du uppfyller kraven men ändå inte kommer in, eftersom andra sökanden har högre betyg. Då finns det en väg till att gå, nämligen via arkitektprovet. De som uppfyller de grundläggande kraven kan göra detta prov, och får du bättre betyg via det än dina gymnasiebetyg finns platser avsatta på utbildningen för de som klarat arkitektprovet bäst.

Om du har svårt att bestämma dig för vilken utbildning du ska gå, eller om du vill veta mer om vad som krävs för olika utbildningar, kan du fråga en studie- och yrkesvägledare. Sådana finns på din gymnasieskola, men du kan också ringa till eller bestämma möte med en studie- och yrkesvägledare på det universitet som du vill söka till.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

spike