Så har arkitektens roll förändrats

Arkitekterna har länge varit några av de viktigaste medlemmarna i ett samhälle, då de för bara hundra år sedan fortfarande kunde skapa lösningar på många av sin samtids problem. De var helt enkelt med och formade hur samhället såg ut. Så är inte längre fallet – idag ser många på arkitekter snarare som konstnärer och kreativa skapare. Andra skulle säga att en sådan inställning är att se positivt på arkitektens ställning i dagens samhälle. De menar att synen på arkitekter förändrades drastiskt under 1960-talet, då arkitekter medverkade i att skapa de byggnader som ingick i miljonprogrammet. I och med detta samarbetade de också med den tidens stora byggbolag, vilket fick många människor att tappa respekt för arkitekternas integritet.800px-architect

Än idag oroas många i branschen över arkitektyrkets svaga ställning. Det finns de som skyller på dagens arkitektutbildningar, som man menar har fastnat i tiden och inte förbereder nya arkitekter för de roller och de villkor som gäller på dagens marknad. Andra menar att man snarare bör gå tillbaka i tiden, till hur arkitekter arbetade förut, då de ansvarade för hela byggnaden, från grunden till den sista dörrknoppen. Arbetsprocessen har nämligen också förändrats för arkitekter; det kanske tydligaste exemplet är att ritandet har tagit steget in i den digitala världen, då arkitekter idag använder program som AutoCAD för att skapa sina ritningar. I AutoCAD kan man skapa både 2D- och 3D-modeller av en byggnad, och det digitala filformatet underlättar arbetsprocessen på många sätt, till exempel när man vill göra ändringar. Det finns dock fortfarande de som förespråkar det mer traditionella sättet att skapa ritningar, med papper och penna och linjal, och som menar att det är det bästa sättet att bevara själfullheten i arkitekturyrket. Digitaliseringen av arkitektyrket är dock sannolikt något som både samtida och framtida arkitekter får förlika sig med.

Något som däremot inte har förändrats är de element i en byggnad som arkitekten formger och implementerar. Ett hus idag har fortfarande samma grundläggande väggar, tak, golv, fönster och dörrar som det hade för tio, hundra och tusen år sedan. Även om tillvägagångssättet har förändrats är med andra ord arkitektens arbetsuppgifter fortfarande i grunden desamma.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

spike