Sveriges arkitektoniska förvandling under 1900-talet

Nyrenässans

Renässansen hade länge varit populär i Sverige och under princip hela 1800-talet var det denna stil som var starkt etablerad i Sverige. När industrialismen gjorde sitt genombrott började man återupptäcka de gamla stilarna så som renässans, rokoko och gotik och utvecklade nya stilar av dessa. Under denna period byggdes det väldigt mycket nya byggandet runt om i landet vilka idag oftast fortfarande finns bevarade och är i bruk. Därav kan man studera många vackra tågstationer med spiror och torn och rikligt utsmyckade byggnader. Ofta var bostadshusen putsade i ljusa nyanser och fönstersnickerierna målade i mörkare toner. Det nya materialet gjutjärn användes flitigt och var grunden till stor del av de utsmyckningar som gjordes.

Jugend

Jugend är tyska och betyder ungdom, denna stil visar på en uppbrytande känsla och förnyelse. Denna arkitekttrend var alltså en motreaktion mot de föregående något dammiga stilarna och ville få in en frisk fläkt i de svenska städerna under början av 1900-talet.Ramarna lättades upp och in kom naturens flytande och böljande former med dekorativa ornament. Utöver byggnadsstilen var även jugend en hel inredningstrend där man ville släppa in dagsljuset genom tunna gardiner, väggarna målades med blomstergirlanger och den stora stilinspiratören var Carl Larsson och hans sommarhus.

Nationalromantik

Nationalromantiken utvecklades under tidigt 1900-tal där byggnaderna gavs ett tungt och slutet utseende. Fasaderna var i tegel, trä och puts. Ofta använt man natursten i husets sockel för att bibehålla känslan av äkta material. Husens entré var kraftigt utsmyckad med grov sten eller tegel, och portarna var massiva i träslag så som ek med små fönsterpartier. Att byggnaderna skulle se äldre ut än var de var är typiskt för nationalromantiken, exempelvis gjordes fogar bredare än vad de behövde vara för att det just skulle se gammalt ut. Ofta var husen höga med branta tak och dekorationskonstruktioner som till exempel skulle likna konsoler till balkonger men som inte hade någon bärande kraft över huvud taget. Även dessa hus var ofta putsade i olika ljusa nyanser.

Funktionalism

Funktionalismen, eller den så kallade funkisen är mycket känd i hela Sverige. Denna byggnadsstil har sitt ursprung i Stockholmsutställningen år 1930 där man visade upp nya levnadssätt och mönster som möjliggjordes genom ett nyskapande boende. Att ett utrymme eller en möbel i första hand skulle fylla en funktion och i nästa steg vara vackert skapade rena enkla linjer, rostfritt och massproduktion. Även nya planlösningar skapades med större luftiga rum just för den funktionen som det specifika rummet skulle fylla. Dessa hus var ljusa i nyanserna och med putsade fasader och fyrkantiga profiler. Ljust, fräsch och enkelt var ledorden under funktionalismen.

Sverige har under många år genomgått stora förändringar rent arkitektmässigt sätt, vilket har följt det ekonomiska läget i landet på det stora hela. I dagens moderna tid bygger många hus som skall efterlikna ovan trender med hjälp av exempelvis banklån. Att jämföra ränta på bolån kan vara hemligheten till att verkligen kunna bygga sitt drömhus efter nya standards men med känslan från exempelvis funktionalismen.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

spike