Tidskriften Arkitektur

Julia Svensson blir ny chefredaktör på tidskriften arkitektur. Hon tillträder posten den första april efter att det senaste halvåret varit tillfällig chefredaktör. Hon har tidigare arbetat på Sydsvenska dagbladets kulturredaktion och även varit redaktör för Idé och Kritik i Dagens Nyheter. Tidskriften Arkitektur grundades 1901, magasinet föddes när Teknisk tidskrift startade en fackbilaga. Sveriges Arkitekters Riksförbund grundades 1936 och SAR Förlag 1971, 1978 köpte SAR förlag tidskriften Arkitektur och samtidigt bytte förlaget namn till Arkitektur förlag. Chefredaktörsposten på Tidskriften Arkitektur har föregåtts av flera stora namn, bland andra Gunnar Asplund (1917-1920).

Julia Svensson efterträder Dan Hallemar

Den avgående chefredaktören Dan Hallemar fortsätter som förläggare på Arkitektur Förlag. Dan Hallemar har tillsammans med urbanitetsforskaren Håkan Forsell producerat Staden Podcast. Podcastavsnitten innebär ofta att Håkan Forsell och Dan Hallemar reser till en stad där de undersöker lagren av historia, politik och arkitektur. Som metod är det intressant eftersom det ger en förståelse om vad som pågår under ytan i städerna, genom att förstå lagren är det möjligt att analysera varför dynamiken idag ser ut som den gör i motsats till att enbart observera den. Att Julia Svensson som ny chefredaktör för Arkitektur har en journalistisk bakgrund tyder på en utveckling i samma riktning som tidskriften hade under Dan Hallemars ledning.

Arkitektur- och kulturjournalistik

Arkitektyrket har länge dragits med ett rykte om sig att vara ett tekniskt yrke, de lite mer insatta vet att så inte är fallet. Den viktigaste aspekten av arkitektur är den kulturella, det vill säga hur vi använder våra städer och varför vi gör det är i många fall viktigare frågor att diskutera än de rent tekniska. Julia Svenssons bakgrund som kulturjournalist är i detta fall en stor tillgång eftersom hon i och med detta har skaffat sig en bred erfarenhet som inte enbart härstammar ur arkitekturvärlden. Julia Svensson blir den andra kvinnan på chefredaktörsposten, men värd att nämna i detta sammanhang är också Hillevi Svedberg som under många år arbetade som redaktionssekreterare på tidskriften.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

spike